Menu
Cart 0
Ring Type Gasket; Class 400; 1/8" Thick Neoprene Material

Ring Type Gasket; Class 400; 1/8" Thick Neoprene Material

  • $ 0.51

You need to buy a minimum of $ 100.00 worth of 1/8" Thick Neoprene Material before checking out.Request a Quote

Pipe Size ID OD
0.5 0.84 2.12
0.75 1.06 2.62
1 1.31 2.88
1.25 1.66 3.25
1.5 1.91 3.75
2 2.38 4.38
2.5 2.88 5.12
3 3.5 5.88
3.5 4 6.38
4 4.5 7
5 5.56 8.38
6 6.62 9.75
8 8.62 12
10 10.75 14.12
12 12.75 16.5
14 14 19
16 16 21.12
18 18 23.38
20 20 25.5
24 24 30.25
26 26 32.75
28 28 35.12
30 30 37.25
32 32 39.5
34 34 41.5
36 36 44
38 38 42.26
40 40 44.58
42 42 46.38
44 44 48.5
46 46 50.75
48 48 53
50 50 55.25
52 52 57.26
54 54 59.75
56 56 61.75
58 58 63.75
60 60 66.25
22* 22 27.63
26B 26 29.38
28B 28 31.5
30B 30 33.75
32B 32 35.88
34B 34 37.88
36B 36 40.25
38B 38 ….
40B 40 ….
42B 42 ….
44B 44 ….
46B 46 ….
48B 48 ….
50B 50 ….
52B 52 ….
54B 54 ….
56B 56 ….
58B 58 ….
60B 60 ….